Välkommen till en ny bättre version av Taxilogg!

Programmet är numera webbaserat av senaste snitt och kan utan installation köras från valfri dator.

?
Mindre administration.
Delegering och automatisering förenklar hanteringen av
passredovisning och löner.

Alternativ 1:  förarna registrerar själva.
De anställda kan ges möjlighet att på ett säkert sätt
logga in via mobil/platta/dator, registrera sin egen
passdata/arbetstid eller hämta lönebesked/kontrolluppgifter.

I gengäld får förarna se preliminär info om kommande löner,
baserad på all data fram t.o.m. den senast inlagda rapporten.

Alternativ 2:  importera passdata.
Importera passdata från beställningscentral eller taxameter.

- Hur ser lösningen ut?  Demo...
- Passar den för er?  Gratis testperiod...